دانلود نرم افزار Eviews 12 Enterprise
EViews Enterprise Edition 12 (64-bit) Build 2021

امکانات جدید ایویوز 12 مخصوص ویندوز های ۶۴ بیتی

روش های اقتصادسنجی

بهبود در برآورد مدلهای بیزین VAR (تغییرات اساسی در کدهای مربوط به برآورد مدلهای بیزین VAR و همچنین اضافه کردن گزینه های جدید برای توزیع‌های پیشین) مدلهای مارکوف سویچینگ VAR (با امکان رسم توابع واکنش آنی) مدلهای VAR با داده‌های با تواتر متفاوت روش های یادگیری ماشین Elastic net , LASSO روش Functional Coefficient Model

آزمون های ریشه واحد

آزمون های ریشه واحد فصلی HEGY، Canova and Hansen و آزمون نسبت واریانس

رسم نمودار

نمودارهای نقشه ای نمودار Fan Chart

کار با داده ها

ارتباط با پایتون امکان دانلود داده ها از (Bureau of Economic Analysis (BEA و US Census و National Oceanic and Atmospheric Administration
350,000 تومان افزودن به سبد خرید