MAXQDA-Analytics-Pro-2020
دانلود کرک Maxqda Analytics Pro 2020.0.7

معرفی ماژول Stats در MAXQDA 2020

تجزیه و تحلیل آماری را با تحقیق کیفی همراه کنید. MAXQDA Analytics Pro شما را با طیف وسیعی از ابزارهای تجزیه و تحلیل آماری مجهز می کند. به نحو موثر و منحصر بفردی داده های کیفی خود را کمی کرده و تجزیه و تحلیل خود را با شواهد و ادله عقلی غنی کنید. از نظر آماری داده های کیفی خود را در MAXQDA تجزیه و تحلیل کنید یا داده های خود را با مجموعه داده ها در قالب Excel یا SPSS وارد کنید و به آنها متصل کنید.

MAXQDA 2020.0.7

Introducing the fresh look 4-window interface and more than 70 new features!

ورژن ۲۰۲۰ نرم افزار مکس کیودا با ۷۰ ویژگی جدید معرفی شده که می توانید اینجا مطالعه فرمایید
44,000 تومان145,000 تومان انتخاب گزینه‌ها