SmarterMail
SmarterMail جایگزین Exchange مایکروسافت
SmarterMail تمام ویژگی های نرم افزار Microsoft Exchange را ارائه می دهد با کسری از هزینه ارائه می دهد. برخلاف Exchange، امکاناتی مانند چت گروهی صوتی و تصویری و فضای کاری تیم برای جلسات تیم و همکاری گروهی بدون هیچ هزینه اضافی در نرم افزار قابل فعال و غیر فعال شده است. SmarterMail تنها و اولین جایگزین ایمیل برای Exchange در شرکت های میزبان وب ، ISP ها ، مشاغل کوچک و شرکتهایی است که می خواهند عملکردی در سطح نرم افزار Exchange مایکروسافت داشته باشند، اما با هزینه ای بسیار کمتر از Exchange مایکروسافت.  
1,520,000 تومان افزودن به سبد خرید