نظرات جالب بیل گیتس در مورد ویروس کرونا

ارسال شده در: اخبار | ۰

ویروس کرونا از نظر بیل گیتس ← من عمیقاً باور دارم که هدفی معنوی در پس هر آنچه اتفاق می‌افتد وجود دارد، چه برداشت ما از آن اتفاق خوب باشد، چه بد.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟