کرک نرم افزار چیست؟ منظور از کرک کردن نرم افزار چیست؟

ارسال شده در: مقالات | 0

کرک نرم افزار یعنی تغییر دادن نرم‌افزار به منظور حذف کردن روش‌های حفاظتی آن نرم‌افزار. از جمله این روش‌های حفاظتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ممانعت از کپی کردن نسخه نمایشی عدم افزایش دوره تست آزمایشی نرم افزار شماره … ادامه یافت