Parallels VDI Solutions

ارسال شده در: وبلاگ | ۰
Parallels Remote Application Server

زیرساخت دسکتاپ مجازی (VDI)

زیرساخت دسکتاپ مجازی (VID) ویژگی است که مزایای بسیاری از جمله بهبود امنیت سیستم، مدیریت متمرکز دسکتاپ و کاهش حجم کاری تیم IT را برای سازمان ها و ارگان ها به همراه دارد. این ویژگی، سازمانها را قادر می سازد که برنامه های کاربردی ویندوزی را تحت دسکتاپ مجازی به طورکارآمد به کارمندان خود ارائه کنند. همچنین Parallels RAS به کاربران امکان می دهد که در هر مکان و بر روی هر دستگاهی اعماز موبایل و تبلت بتوانند فعالیت خود را انجام دهند. در واقع سرور Parallels RAS باعث می شود که استقرار VDI بسیار آسان و سریع انجام شود.

Parallels VDI
Parallels VDI

انعطاف پذیری Hypervisor

سرور Parallels RAS، hypervisor های  مختلفی را پشتیبانی می کند که از جمله آنها میتوان به Microsoft Hyper-V، VMware ESXi، Citrix XenServer اشاره کرد. این سرور همچنین زیرساخت های hyper-converged مانندNutanix Acropolis، HPE و دستگاه مجازی مبتنی بر هسته (Kernel-based Virtual Machine KVM) را پشتیبانی می کند. سرور Parallels RAS توانایی تولید و مدیریت دستگاه های مجازی (VMs) از hypervisor های مختلف را به طور همزمان داراست و مدیران از امکان انجامفعالیت های متنوعی هنگام استقرار VDI بهره مند هستند.

مدیریت آسان VDI

Parallels RAS دسکتاپ های VDI مورد نیاز را بر اساس الگوهای سفارشی، به صورت اتوماتیک تولید و مستقرمی کند. این ویژگی باعث می شود که مدیران بتوانند guest VM را در حین اجرا تولید و مستقر کنند بدون اینکهمجبور به توقف پروسه شوند و صرفه جویی چشم گیری در زمان ایجاد کنند. به این ترتیبمی توان یک دسکتاپ مجازی را فقط یک بار تولید کرد و بارها آن را بر حسب نیاز کپیکرد.

با استفاده از این کپی هایمرتبط با هم، تیم IT می توانند به سادگی فایل های موجود در دیسک مجازی را در لحظه VM snapshot کپی کنند بنابراین نیازی نیست که یک VM کاملا جدید را دوباره راه اندازی کنند. به این ترتیب چندین ماشینمجازی از همان نصب استفاده می کنند و فضای کمتری در دیسک اشغال می شود.

تست Wizard الگوی Guest VM

سرور Parallels شامل تست Wizard الگویGuest VM  می باشد کهتست کردن و استقرار VM را به طور اتوماتیک انجام می دهد و بررسی می کند که الگوهایسفارشی به درستی کار کنند و نیاز به بررسی دستی توسط مدیران مرتفع می شود.

الگوهای تست wizard با ایجاد یک نمونه کاری از VM Guest، بررسی می کنند که آیا آنها به درستی ایجاد و تنظیم شده اند یاخیر و به این نحو مدیران شبکه اطمینان حاصل می کنند که قالب ها کاملا قابل استقرارباشند.

مدیریت فضای ذخیره سازی

قالب VM برای استقرار هاست های VDI برای کلاینت هابه کار می رود و این امکان را برای مدیر IT فراهممی کند که یک تایمر از پیش تنظیم شده را کار بگذارد که این تایمر نیاز دارد که بهصورت دستی حذف شود.

بعد از اینکه زمان از پیشتعیین شده منقضی شد، تصویر VM از سرور Parallels RAS حذف می شود وفضای ذخیره سازی که برای آن اندوخته شده بود آزاد میشود. به این ترتیب سرپرستان IT با استفاده از هاست های VDI قادر به مدیریتاتوماتیک فضای ذخیره سازی هستند.

مدیریت دسته های VM

هنگامی که مدیران شبکهتعداد بسیار زیادی از Guest VM را مدیریت می کنند، این دسته ها امکان انجام فعالیت های متنوعی رابرایشان فراهم می کنند، بالاخص هنگام پیاده سازی Guest VM در زیرساخت های کمپانی های بزرگ که پیچیدگی بیشتری وجود دارد. بااستفاده از این ویژگی، مدیران IT می توانند الگوهای متعدد دسکتاپ مجازی را تنظیم کرده و آنها رابین گروه های کاربران به اشتراک بگذارند. هر گروه می تواند یک قالب دسکتاپ مجازیبا نیازهای ویژه داشته باشد مانند ابزارهای پردازش اسناد برای اداره امور مالی یاابزارهای پردازش تصاویر و همه این ها منجر به ساده سازی مدیریت اکانت ها در قسمت IT می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.