گذری بر حوادث سال ۹۸ و تاثیرش بر فناوری اطلاعات

ارسال شده در: اخبار | 0

در سال ۹۸ چند اتفاق متضاد افتاد که در نوع خودش قابل توجه است: ۱️⃣ در آبان ماه سال ۹۸ حدود ۱۰ روز اینترنت مردم در کمال ناباوری و بهت همه مردم قطع شد. بسیاری از کسب و کارها بوِیژه … ادامه یافت